Norska vänsterns yttrandefrihetskritik når gammelmedia

För två veckor sedan skrev jag om att en del av den norska vänstern kritiserar yttrandefriheten (och en avvikare som använde den fick sparken). Nu har kritiken nått fram till gammelmedia. Ola Larsmo applåderar i DN Kultur (någon förvånad?). Larsmo instämmer inte bara i det barocka påståendet att censur ”aldrig lyckats döda ett enda betydande litterärt verk”, utan även i att yttrandefriheten som överordnat värde är en ”samtalsdödare” där ”all kritik om syften, avsikter och underliggande motiv försvinner”. Ett felaktigt påstående. Det är ju tvärtom när yttrandefriheten ifrågasätts, exempelvis i fallet med Muhammedkarikatyrer, som all annan debatt blir underordnad. När yttrandefriheten är självklar, kan vi ge oss på de andra och ofta intressantare frågeställningarna.