Här kan du hitta böcker och rapporter jag har skrivit genom åren. Några finns som gratis PDF och andra kan du köpa via adlibris.

Böcker

cropped-MattiasSvensson-Miljopolitik_for_moderater_web.jpgMiljöpolitik för moderater – och för alla andra som missat att myllrande storstäder, växande ekonomi, ny teknik, global handel, skatteväxling och en riktigt god köttbit är vägen till en grönare framtid (Fores 2015)

Miljöpolitik för Moderater lyfter fram miljöhjältar som Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Den visar hur miljöproblemen har kunnat lösas av rika och välbärgade samhällen, och att marknader, frihet och liberaliseringar kan hjälpa till. Och behandlar klimathotet, försurningen, luftföroreningarna och förlusten av växt- och djurliv med det allvar frågorna förtjänar. För att blått är det nya gröna.

Mattias Svensson är nyliberalen som plöjde böcker om miljörörelsens ondska, tvivlande på global uppvärmning och inledde sin skribentkarriär med att förklara att sopsortering är helt onödigt. Idag har han tänkt om, och vill att andra ska göra samma sak. Miljöproblemen är på riktigt, och det krävs ofta politiska regleringar och ingrepp för att minska dem. Men det är inte samhällsomställning och stora planer som lett till renare luft och vattendrag. Miljöfrågorna är för viktiga för att lämnas åt planekonomisk vänster och tillväxtkritiska gröna.

Finns att köpa på adlibris.

Som om han översatt Bibeln till svenska
Johan Anderberg, Fokus

En bok som tar miljöfrågorna på allvar och söker lösningar.
Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Alltför många tycks tro att en ambitiös miljöpolitik måste leda till grå öststatsetatism. I den här boken visar Mattias Svensson att det är fel.
Klas Eklund, ekonom och författare

gladjedodarna-en-bok-om-formynderiGlädjedödarna – en bok om förmynderi (Timbro 2015)

De har utnyttjat vetenskap och moral för att göra det oskyldigaste nöje till samhällshot, från dans och serier i går, till kall öl och godis i dag. Inget problem har varit för stort för att landa i futtigt förmynderi, som när makarna Myrdals program för att möta befolkningsminskningen slutade i inventering av medborgarnas linneskåp. Inga problem är heller för små, som när Kalmar kommun i dag byter ut barnens däcksgungor av rädsla för att barnen ska få cancer av att tugga på däcken.

I varje sådan fråga har vanligt folk, affärsidkare och någon enstaka opinionsbildare funnit sig stå mot en enad kår av experter, politiker och myndigheter som till synes haft moralen, vetenskapen och det sunda förnuftet på sin sida. Så här i efterhand kan de flesta skratta åt eländet. I den här boken går Mattias Svensson igenom vår tragikomiska historia av dansbaneelände och befolkningskris och ifrågasätter i ljuset av dem dagens hotbilder och förbud. Han skärskådar förmyndarnas ideologi, moral, vetenskap och politik. Slutsatsen är att de nöjsamt liberala lättingarna, snarare än den allvarsamma expertisen bakom förmynderiet, har rätten på sin sida. Ofta utan att veta det själva.
Mattias Svensson är skribent och författare. Han skrev 2005 boken Peta inte i maten! som avslöjade överdrifter och förmyndarmentalitet i debatten om mat, vikt och hälsa.

Finns att köpa på adlibris.

Vi som har en mer pragmatisk än principiell syn på förbud, frihetsbegränsningar och förmynderi får en tuff utmaning. Svensson tvingar oss att skärskåda och ompröva våra argument. Glädjedödarna är ett passionerat försvar för friheten att välja även i de fall då valen kan ifrågasättas.
Björn Johnson, statsvetare och forskare vid Malmö högskola

 
Den här boken kommer att reta gallfeber på Folkhälsoinstitutet, kristdemokrater, nykterister, barnmorskor, hälsofantaster, folkpartister, frireligiösa, miljövänner, regeringen, hönsmammor, viktigpettrar, Systembolagsdirektörer, Siewert Öholm, Göran Greider och halva vänstern. Den är med andra ord riktigt bra.
Magnus Betnér 

512Peta inte i maten! (Timbro 2005)

Visste du att vi lever längre och att dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdomar halverats sedan 1980? Visste du att fler och fler motionerar och äter frukt och grönsaker?

Förmodligen inte eftersom överviktsexperter och läkemedelsföretag som vill behandla dig, amerikanska advokater som vill stämma restauranger och stat och myndigheter som vill ta hand om dig, inte vill tala om det. De tjänar alla på bilden av fetma och övervikt som ett stort och växande samhällsproblem. Ett problem som vanliga människor inte kan hantera.

Peta inte i maten! befriar debatten om mat, vikt och hälsa från hotbilder och överdrifter. Den försvarar din rätt att själv välja vad du ska äta och hur du vill leva.

Finns att köpa på adlibris.

Mer demokrati – mindre politik (Timbro 2000)

Demokrati kan definieras på olika sätt. Här diskuteras två i grunden oförenliga synsätt, den liberala demokratisynen, som utgår från enskilda medborgares frihet och en begränsad statsmakt, och den totalitära demokratisynen, som utgår från att majoriteten av folket genom staten har rätt att bestämma över alla.

De hot mot demokratin som diskuteras gäller sällan direkta angrepp på demokratin som sådan. Globalisering, ökad konkurrens, friare rörlighet för kapital och företag, avregleringar och balans i offentliga budgetar utgör snarare hot mot den stora staten.

Marknadens kritiker misstänkliggör sina meningsmotståndare genom att definiera sin egen ståndpunkt som den enda sant demokratiska. Men det verkliga hotet mot demokratin ligger i en totalitär statssyn, inte i att människor får bestämma över sina egna liv.


Ladda ner gratis pdf

Rapporter

Alkoholen – en lyckad svensk liberalisering (Timbro 2012)

http://timbro.se/rapporter/alkoholen-en-lyckad-svensk-liberalisering

Alcohol – A Succesful Swedish Liberalisation (Timbro 2012)

http://timbro.se/en/health-and-welfare-reform/reports/alcohol-a-successful-swedish-liberalisation

Fiskesubventioner och andra bottennapp – nio sätt att förbättra miljön (Timbro, 2011) Med Maria Wetterstrand 

http://timbro.se/miljo-tillvaxt-och-konsumtion/rapporter/fiskesubventioner-och-andra-bottennapp-nio-satt-att

Medierna, medierådet och moralpaniken – Skildringen av datorspel och videovåld i jämförelse (Timbro Medieinstitut 2009)

http://timbro.se/timbro-medieinstitut/rapporter/medierna-medieradet-och-moralpaniken-skildring-av-videovald-och

John Stuart Mill och den borgerliga regeringens folkhälsopolitik (Timbro 2008)

http://timbro.se/rapporter/john-stuart-mill-vs-den-borgerliga-regeringens-folkhalsopolitik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *