Årets förmyndare 2007

Funderade ett tag på vem som skulle förtjäna titeln ”Årets förmyndare 2007” här i Sverige. Dessvärre fanns många kandidater även om man bara avgränsade sig till året som gått, säkert har jag missat någon. Vet inte hur man ordnar räkneverktyg, men rösta gärna i kommentarsfältet. Vinnaren får stå där med skammen.

Och de nominerade är:

Afrosvenskarnas riksförbund. Orsakade årets ”Nogger Black”-debatt genom att hävda att seriealbumet ”Tintin i Kongo” från 1930 borde förbjudas. ”Det finns ingen plats för Tintin i ett demokratiskt samhälle” sade Fatima Doubakil, som sitter i afrosvenskarnas styrelse.

Carl Schlyter, miljöpartiet. Hyperaktiv politiker som kräver förbud för azofärgämnen som finns i ca tio procent av allt svenskt godis, trots att en treåring måste äta hundra gram om dagen (eller ett kilo om dagen av det genomsnittliga svenska utbudet) för att bli mer hyperaktiv. I övrigt finns färgämnet i cocktailbär och drinktillsatser, som man nog kan förmoda har andra målgrupper än barn, och konsumeras ihop med andra riskabla ingredienser.

Kalmar kommun. Förbjuder gungor gjorda av bildäck efter ett medborgarförslag som hävdar att barn kan få cancer om de slickar på gungorna (!). Trots att en utredning betraktade cancerrisken som negligerbar beslöt kommunen att byta ut materialet i gungorna med hänvisning till ”försiktighetsprincipen”.

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN). Krävde i december i år att lådviner ska förbjudas. Detta med det gamla alkosexistiska argumentet att kvinnor behöver ”skyddas”, samt att 3-literslådorna är ”förrädiska”.

Maria Larsson, folkhälsominister. Har under året bjudit på höjda skatter på allehanda njutningsmedel: alkohol, cigaretter och snus. Vill bevara Statens Folkhälsoinstitut trots Alliansens löfte om att avskaffa statlig opinionsbildning, och därtill ha nya myndigheter. Har tillsatt en alkoholutredning men på förhand bestämt att det är fortsatta restriktioner och fortsatt stram alkoholpolitik som gäller.

Miljödomstolen i Växjö. Förbjöd i ett utslag en villaägare i Åkarp att röka i stora delar av sin egen trädgård. Förbudet upphävdes i högre instans. Priset kan eventuellt delas med moderaten Patrik Forslund som motionerat i riksdagen om att förbjuda rökning på restaurangernas uteserveringar.

Thomas Bodström, riksdagsledamot (s) ordförande för ECPAT. Låg som minister bakom den utredning som nu föreslår kriminalisering av alla lättklädda bilder på personer under 18 år, och stödjer själv detta förslag liksom straffskärpning för prostitution. Kräver ett statligt filter som spärrar utländska sajter som misstänks erbjuda sexuella tjänster, med argumentet ”det [är] så oerhört mycket viktigare att skydda de unga tjejerna och killarna, jämfört med någon slags informationsfrihet. Det väger inte ens lätt. Det väger ingenting.” Har dessutom motionerat om att förbjuda nollning och inspark i landets skolor. 

Åsa Torstensson, kommunikationsminister. Åsa har under året hunnit med att föreslå byråkratiska körkortskrav för både mopeder och båtar. Som lök på laxen vill hon ha en lag om obligatorisk flytväst till sjöss, något hon menar är ”en naturlig följd” av kravet på körkort. Självklart måste en restriktion följas av flera, om man är av Åsas förbudsbenägna natur.

(Uppdaterat: På förslag från Årets politiska bloggare 2007, Isabella Lund (pseudonym), nomineras ytterligare en person i tävlingen. Beatrice Ask, justitieministern som är ”främmande” för prostituerades valfrihet och deras rätt att över huvud taget komma till tals.

Isabella:

Beatrice Ask eftersom hon den 23 oktober i vår demokratis högsäte = riksdagen i en interpellationsdebatt sa så här om Europarådets resolution – Prostitution – which stance to take?

“Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem. Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha.”

Från kammarens protokoll – anförande 123 av Beatrice Ask (m)”

Rösta tom söndag 13/1.