Bakom de magiska orden

Det finns många som gör konster och krumsprång för dem som har makten. Reasons Robert Poole har tittat närmare på borgmästarnas uppvaktning på Capitol Hill där de tigger pengar till ”infrastruktursatsningar” – i kristider bidragspolitisk hårdvaluta väl i klass med ”genusperspektiv” eller ”ekologisk”. Nåja, utöver att breda infrastruktursatsningar för sakens skull mest har effekten att tränga ut andra och mer produktiva investeringar, så visar det sig att borgmästarna stoppat in det mesta i säcken; överdådiga idrottsarenor, livsstilscenter, tennisbanor och pimpade parker.

Här i Sverige har nyligen kommuner och landsting, med egen välexploaterad beskattningsrätt, gjort en uppvaktningsvisit hos regeringen där de ber om nya miljardtillskott. Det sägs behövas för att kunna trygga ”välfärden”. Att ta pengarna från mindre angelägen kommunal- och landstingsverksamhet som kulturstöd, föreningsbidrag, skrytbyggen och insatser för att ”sätta kommunen på kartan” har förmodligen inte föresvävat de kommunala delegationerna. Så mycket enklare att belasta skattebetalarna, och ännu enklare om man kan få ”någon annan”, dvs regeringen, att göra det.