Bloggstudie visar: Så kan regeringen återfå förtroendet

Över 500 läsare har nu deltagit i min lilla webundersökning om hur regeringen kan återfå liberalernas förtroende efter FRA. Att ändra sig angående massövervakningen (26 procent) och att genomföra en grundlagsreform inklusive författningsdomstol (24 procent) är uppenbarligen de populäraste åtgärderna, följt av avgå (15 procent) och min egen favorit avskaffa EU:s jordbrukspolitik 2009 (12 procent). Bara (eller ska vi säga ”hela”?) fem procent av mina bloggläsare uppger sig ha fortsatt förtroende för regeringen.

Som en del påpekat utesluter ett flertal alternativ egentligen inte varandra, man kan exempelvis tänka sig att det krävs mer än en reform för att regeringen ska vinna liberalernas förtroende. Röstningsverktyget ska jag i vilket fall som helst leka mer med.