Dagens citat: Den av socialdemokratin tolererade rikedomen

”Att Mona Sahlin likt en socialdemokratins egen Linda Evangelista pryder omslaget på 1994 års broschyr för partiets kombilotteri med budskapet ”Du kan bli en av årets 48 miljonärer” är således lika följdriktigt som att hon varken uppmanar lotteriköparna att stödja partiets kamp för jämlikhet eller utlovar vinster som avspeglar dess sociala eller ideologiska ideal, exempelvis en vecka med ersättning för förlorad arbetsförtjänst och betalt hotellrum för att följa partiets kongress, ett friår på Brunnsviks folkhögskola, fem års studiemedel för den som vill gå på Teknis eller en månads intensivkurs i franska för hela familjen. Nej, budskapet är slumpvis fördelade pengar. Skulle hon på en motsvarande broschyr utlova rikedom ur arbete, sparande, förkovran och målmedvetna ansträngningar, ja, då finge hon nog dra en påse över huvudet och stilla försvinna tillbaka till privatlivet, en helt omöjlig person i det politiska livet.

Det alla kan vinna är okej, i ett hyggligt jämlikt samhälle som vårt blir däremot andra skillnader närmast illegitima, ett tecken på något skumt och/eller orättfärdigt.”

Anders Isaksson i Alltid mer – aldrig nog (1994)