Ekonomen finns redan

Amenvaf… här får man läsa på Boris blogg att de haft över författaren Don Winslow som de ger ut, och tydligen varit rörande överens i ABF-huset om att kriget mot narkotika är idioti. Det hade jag velat se.

Då hade jag också kunnat svara på Boris bloggfundering:
”det vore intressant om någon en dag skrev den sociologiska studien om byråkratins behov av att föra krig mot knark (och andra liknande saker) – den offentliga byråkratin har i sig mekanismer som gör att den måste växa och dessa mekanismer bestämmer i sin tur mycket av det som reglerar våra liv. Vi skulle behöva en Max Weber som gjorde en stor studie av detta – hur byråkratins behov av tillväxt leder till krav på regleringar av hur vi lever…”

Faktum är att Kalifornienprofessorn Gary M Andersson i utmärkta antologin Taxing choice (1998) har ett kapitel om just detta som heter Bureaucratic Incentives and the Transition from Taxes to Prohibition. Anderson påminner om hur drogförbudet började som en skatt, det var byråkratin som tolkade skatter på såväl opiater som senare marijuana så strikt att de i praktiken blev förbud. Varför? Jo, byråkratin har allt att vinna på ett förbud, långt fler brott att bekämpa, och viktigare brott, och får därför både högre status och anslag. Drogförbudet är idag en mångmiljardindustri inte bara för smugglare, utan även för byråkratin som står för beslutsunderlag och implementering.

Utmärkt läsning, fast Anderson är förstås ekonom, inte sociolog, och drar sina lärdomar om byråkratier från public choice-ekonomen William Niskanen, inte från Weber.