En pålitlig antipaternalist

Fredrick Federley ger svar på tal om vardagspaternalismen, allt ifrån att lägga ner Folkhälsoinstitutet och avskaffa systembolaget till att avkriminalisera prostitution och stoppa krav på urinprov i skolor. Litet minus för att inte vilja avskaffa straffskatter på nöjen som tobak och alkohol, skatter som är både orättvisa, regressiva och öppnar för illegala marknader.

Han borde kräva att få bli folkhälsominister i utbyte mot att regeringen fick FRA-lagen. Då skulle han nog bli populär bland folk igen.