En rolig upptäckt

Av någon anledning har jag aldrig läst in mig ordentligt på Thomas Sowell. Förmodligen för att han har en förkärlek att förklara basala ekonomiska samband jag redan kan och är lite för konservativ för min smak i frågor som homoäktenskap och amerikansk partipolitik. Nu har jag dock börjat plöja några böcker och artiklar inför en kommande artikel i Voltaire, och jäklar vilken trevlig bekantskap.

Kolla exempelvis det här lilla guldkornet om Rosa Parks och varför det fanns segregerade bussar. De blev segregerade när transporterna blev offentliga och vinstmotivet försvann. Privata buss- och transportbolag protesterade och dömdes för olydnad när lagarna drevs igenom, inte av omsorg om svarta utan för att de ville tjäna pengar.

I ”Vägen ut ur slummen” (”Markets and minorities”) som Timbro gav ut 1989 hittar jag ett litet guldkorn till resonemang angående bostadsmarknader. Sowell visar hur en bättre bemedlad medelklass kan berika sig mentalt på att kräva ”mänskliga bostadsvillkor” för de fattiga, medan konsekvensen för de fattiga blir att de måste omallokera utgifter de hellre lagt på annat till att betala för dyrare bostäder (antingen enligt normen eller för att billigare bostäder som inte uppfyller normen kräver en riskpremie). Det blir en omfördelning i välfärd (om än inte en penningtransaktion) från fattiga till rika do-gooders. (s 112-115)

Till detta ska läggas Sowells historiska och empiriska pålästhet när han serverar rikligt med perspektivvidgande fakta som prövning för varje teori. Exempelvis att om man skulle få för sig att ”integrera” personer med nordeuropeiskt och sydeuropeiskt ursprung i USA så skulle man behöva flytta över hälften (51,6 procent) av den sydeuropeiska befolkningen. Eller att svarta bostadsområden i New York omkring 1890 var renare och skötsammare än omgivningen, samt att svarta arbetare vanligen hade mer betalt än nytillkomna vita invandrare (exempelvis irländare och italienare).

Det är många föreställningar som Thomas Sowell ställer på huvudet. Många nog för att det ska bli en riktigt bra artikel, när jag njutit mig igenom de tre böcker jag har kvar.