Ett stilla haveri

I måndags lade Medborgarnas Flyktingombudsman ner sin verksamhet.

”Asylhanteringen, som den ser ut idag, är en snårskog, nästintill ett svart hål. Någon förmåga – eller, som sagt: vilja – att reda upp den ser man inte många tecken på. Man lappar och lagar och hittar på nya projekt, behandlar asylsökande olika beroende på varifrån de kommer och klarar inte av att se vilka som är i behov av asyl eller skydd och vilka som inte är det. I ett sådant klimat är det tyvärr omöjligt att bevara en trovärdighet gentemot asylsökande och andra vilket gör det omöjligt att fortsätta med verksamheten. Därför upplöses Medborgarnas flyktingombudsman från och med idag, den 19 november 2007.”

Det är en djävulsk Kafkalogik i beslutet. Situationen är så kaotisk att det inte är någon mening i organiserad assistans, just när den skulle behövas som bäst. Se exempelvis Merit Wagers följetong om vietnameserna. Den är komisk och hisnande, problemet är bara att den handlar om verkliga människor och att jag blir matt bara av att läsa om dem.