Exakt hur hög kan man bli på en dos kristdemokrati?

2000-talets Allan Rubin har gjort entré i dagens SvD. Vi har i Sverige haft för mycket frihet att välja fel (finns det någon annan frihet?), och därför finns nu ett utrymme för sanna kristdemokrater att hävda att frihet är slaveri och polisrepression och fängelsestraff är solidaritet. Det är den tes som svävar långt ovanför varje markkontakt på dagens sida.

Låt mig bara konstatera att det påstått ”fria” Sverige föga  framgångsrikt har använt sig av repression på precis de områden som nämns, droger och alkohol. Och ska det verkligen vara en så för Per Gudmundson (!) främmande tanke att ungdomar prövar alkohol vare sig på grund av ”pressen” i skolan eller på grund av bristande ”krav” i skolan och att de prövar droger inte på grund av att de saknar omtänksam familj, utan helt enkelt för att ha roligare på helgen.

Det är när man skriver mot sin övertygelse som det kan bli riktigt dumt, det har jag även egen erfarenhet av. Låt för allt i världen bli kristdemokratin i fortsättningen Gudis, det är ett opium du uppenbarligen inte hanterar.