Förnybart is da shit

Blev uppringd i en opinionsundersundersökning för någon månad sedan, om kärnkraft. Nu ser jag att undersökningen kom ut i mitten av förra månaden.

En majoritet håller med mig och vill satsa förnyelsebart ”om samhället ska satsa 20 miljarder”. Låter klokt. Ska pengar satsas ska vi inte bränna alla pengarna på en stor betongklump, det är inte rationellt.

Sedan ska inte ”samhället”, med vilket man kan anta att de menar staten, bestämma vad som ska byggas. Jag tror inte heller att det behövs. Vilket företag vill bygga nya kärnkraftverk om de måste stå för både 100% av produktionskostnaderna och också 100% av risken? Vilken försäkringspremie! Självklart ska inte staten subventionera det med ett öre.

Själv svarade jag alltså att vi ska satsa förnyelsebart. Ingen i dess rätta sinne tror att kärnkraft är framtiden. Bättre än kol och olja, visst! Men ”ren” kärnkraft existerar inte. Utsläppen, av bland annat svavel och koldioxid, vid brytningen av uran är gigantiska. Även transporterna drar förstås oerhörda energiresurser.

Förnyelsebar energi, däremot, is ”da shit”. Små investeringskostnader gör att många mindre företag själva kan investera i ren energi. En marknadsdriven storskalig satsning är alltså fullt möjlig. Men då krävs också tydliga besked från politikerna att de inte ska satsa mer på kärnkraft. Kärnkraften är på väg ut, men ligger som en våt filt över marknaden och skapar artificiellt låga priser.
 
Va’ ska väck? Forsmark!
Va’ ska in? Sol och vin’!

I sakfrågan