FRA ska användas för att jaga dina pensionspengar

Liknelsen mellan FRA-lagen och kronförsvaret var mindre långsökt än jag hade hoppats. Dagens Industri avslöjar att lagen skapar utrymme för ekonomiskt spionage. Lagtexten lyder: ”Det finns också en rad andra fenomen som kan påverka Sveriges säkerhet negativt. Hit hör till exempel […] ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer.” Man ska alltså övervaka företagens och finansaktörernas ekonomiska transaktioner. När de fonder som förvaltar dina besparingar och framtida pensioner agerar för att trygga värdet på dessa i ekonomiska kristider ska de alltså detaljövervakas av statsmakten. Känslig affärsinformation samlas och hanteras av myndigheter. Trots att transaktionerna är helt lagliga. Det är bara i kommunistländer som ”spekulation” är kriminellt.

Det blir allt mer uppenbart att FRA-lagen, som bankas igenom med ”terrorismen” som ursäkt, i praktiken är tänkt att få betydligt vidare användningsområden. Den kommer som andra ”antiterroriståtgärder” användas för att kontrollera vanliga medborgare i all verksamhet som staten behagar ha synpunkter på, brottslig eller ej.

(Tipstack till Teodor)