Hausse för politiken

Min artikel i nya numret av Neo handlar om hur politiken sköts under kriser, med höstens stabilitetsplan som exempel. (Det är en av bjudartiklarna och kan alltså läsas på länken.) Och samma dag som tidningen finns i affären kommer nya stödplaner från regeringen, som nu ska ut och köpa in sig i banker.