He?s making it up as he goes along

Time magazine har en intervju med USA:s finansminister Henry Paulson, som särskilt i sin andra del är avslöjande och förskräckande. Pauslon kopplade greppet om den ekonomiska makten genom att gå i borgen för Fannie Mae och Freddie Mac (till den nätta kostnaden 800 miljarder dollar, fast artikeln nämner inga siffror). När Vita husets ekonomer avrådde gick Paulson helt enkelt förbi dem direkt till Bush, och fick klartecken.

Intervjun gör det sorgligt klart att Paulson inte har en aning om vad han sysslar med. Han ger andra motiveringar idag till varför Lehmann brothers tilläts gå i konkurs; då var det oansvarigt att använda skattemedel , nu heter det att han vid tillfället inte hade ”tillräckliga befogenheter” (ringer det en klocka?). Hela krishanteringen är för övrigt full av liknande flip-flopar, ena dagen ska AiG inte räddas, några dagar senare går staten in. Detta är för övrigt precis den krishanteringsstrategi som förlängde den stora depressionen på 1930-talet.

Så är också Paulson ytterligt inkonsekvent – han har ”en pragmatisk flexibel approach” som det lite eufemistiskt uttrycks. I ena ögonblicket tror han på marknaden, och i nästa andetag säger han: ”Jag har aldrig varit anti-reglering. Jag har alltid trott att rå, oreglerad kapitalism inte fungerar.” Han vill ha ett finanssystem som tillåter finansinstitutioner att gå omkull, men menar samtidigt att han inte kan låta det ske.

Det enda konsekventa är att spenderpaketen blir större och större. Och när nu så stora kostnader är investerade i Paulsons linje, vem ska då våga ifrågasätta det kloka i agerandet? Det är som ett pokerspel där det bara går att  fortsätta höja och hoppas undvika att bli synad.

Inte ens kostnaden har regeringen något grepp om, vilket inte tycks bekymra dem. Det blir upp till andra aktörer att gissa efter bästa förmåga. Astronomisk är bara förnamnet. Ta kostnaden för NASA:s hela rymdprogram sedan starten (astronomisk per definition), lägg till kostnaden för att bygga upp Tyskland efter kriget, att köpa Louisiana från Frankrike, borgen för hela Savings and Loankrisen i slutet av 1980-talet, Roosevelts New Deal-program, Koreakriget, Gulfkriget och Irakkriget. Alla dessa åtaganden sammantagna uppgår (inflationsjusterat) till halva kostnaden för USA:s nuvarande krishantering. Det senare uppgår i december till $8 408 000 000 000; 8,4 biljoner dollar, and counting.

Allt i händerna på en man som uppenbarligen är kapabel att göra vad som helst, men inte har en susning om vad han håller på med.