I Aftonbladet om bristen på folk och styre

”Dessvärre finns en internationell trend att vända på folkstyrets beslutsordning, som svenska politiker varit snabba att ta till sig. Även demokratiskt valda makthavare verkar besatta av att styra och kontrollera sitt folk. George W Bush höjer statsutgifter och underminerar personliga friheter. Han kommer oavsett hur det går att efterträdas av en kandidat som gillar statliga ingrepp i ekonomi och personliga beslut. Människors motionsvanor och tv-tittande diskuteras upp på FN-nivå. I Sverige är alliansen och socialdemokratin överens i sin misstro mot folkets förmåga att välja. Allt från att välja framtida väg för Europa till att välja nöjen och matvanor utan pekpinnar och förbud.”

Aftonbladet debatt har givit olika tankesmedjor i uppdrag att skriva fritt kring olika grundläggande begrepp. På mitt bord för Timbros räkning hamnade demokrati, som jag bland annat skrivit om i min bok Mer demokrati – mindre politik. Dagens artikel handlar om några trender och likheter i världen, där svenska politiker dessvärre har en tendens att ta till sig fel saker. Och varför jag tror att vänsterpartiet kan utgöra ett hopp genom att stå för en egen linje och därmed öka valfriheten (vilket jag skrivit mer om här, här och här).