Kall, torr och med lagom blöt näsa

I DN kan vi också läsa om ”problemet” att det på vissa arbetsplatser bjuds på champagnebubbel någon gång emellanåt. Nu gäller det förvisso bara 7 procent av svenskarna, och vi får veta att ”Fenomen som ”på jobbet-bar”, pubkvällar och vanan att fira med champagne har inte lett till någon uppgång i den totala alkoholkonsumtionen.” men den partssammansatta organisation som sedan 1961 arbetat ”för arbetsplatser som är fria från alkohol och droger” har naturligtvis all anledning att ändå rynka pannan lite bekymrat och höja ett varningens finger. Annars skulle de ju inte ha något arbete.

De drar till med den gamla klassikern att jämföra grupper och hittar föga förvånande en ökad förekomst av alkoholkonsumtion bland unga män och i restaurangvärlden. Liksom i privat sektor, men ”I den offentliga sektorn firar man inte med bubbel.” Det senare stämmer säkert, så när som på några särskilt festliga avvisningsbeslut.

Fördelen med den korporativa organisationen är att de inte känner sig tvungna att ropa på lagar och utredningar. De kostar till och med på sig att avråda från ”pekpinnar”. Lagom bekymrad, sade Bull.