Karolinska Institutet skämmer ut sig

Det har uppmärksammats i bland annat SvD och radion att Karolinska Institutet skämmer ut sig genom att inte vilja lämna ut sitt forskningsmaterial om snusets eventuella farlighet för kritisk prövning. Ett exempellöst agerande i forskarvärlden, men en indikation av flera på hur myndigheter och institutioner gärna tar till den populära etiketten ”integritet” när det passar för att själva undgå granskning. Notera också insinuationen i SvD där KI:s Henrik Grönberg får nämna att professorn som vill ha ut materialet ”Brad Rodu står tobaksindustrin nära och att det finns en uppenbar risk att information kan läcka över till företagen”. Varför skulle en forskarkollega som, vilket artikeln påpekar, få sina pengar från universitetet läcka integritetskänslig information av svenska byggjobbare till amerikanska tobaksbolag för att det finansierar en studie? Är det så Grönberg agerar gentemot KI:s sponsorer?

Fick en transkribering av en radiodebatt (Studio ett, P 1, 2009-02-04) där cancerspecialisten Freddy Lewin läser lusen av Grönberg (utdrag nedan):

Programledare: – Då ska jag säga välkommen också till Freddy Lewin, du är cancerspecialist på ett biotechföretag i dag men med förflutet på Swedish Match också. Du tycker att Karolinska Institutet borde lämna ut den här studien, varför då?

Freddy Lewin: – Forskning har egentligen sitt största värde om den är kontrollerbar och reproducerbar, det vill säga att man kan göra om den. De här studierna som vi refererar till har varit väldigt omdiskuterade i det vetenskapliga samhället, de har fått fynd som ingen annan har lyckats att
hitta och det är ytterst rimligt att de kontrolleras. Jag tycker att det är förvånansvärt att Karolinska Institutet inte hjälper till för att få intresserade utomstående forskare att verkligen kontrollera data så att de kan bekräftas.

Programledare: – Vad är det för fynd du pratar om som den här studien har hittat som ingen annan har hittat?

Freddy Lewin: – Ja, till exempel risker för hjärtinfarkt tidigare och stroke, olika typer av cancerrisker som har betytt mycket för folkhälsoarbetet där man har gjort politiska beslut baserade på just den här kohorten, som det heter på fackspråk alltså, de här individerna som är inkluderade.

Programledare: – Men nu säger då Karolinska, som du hör här Henrik Grönberg säga, det går inte att garantera den personliga integriteten, man kan identifiera personer, är inte det ett problem?

Freddy Lewin: – Det är klart att man måste skydda individerna som har ställt upp, det är fullständigt självklart, men det vet alla forskare oavsett vilken världsdel de bor i, att detta är fullt möjligt, det är rent tekniskt. Jag skulle vilja säga att det här är en verklig undanflykt, för om…/avbryts av programledaren/

Programledare: – Varför då, vad menar du?

Freddy Lewin: – Vore det så som professor Grönberg säger, då skulle ingen forskning där man har individer med kunna granskas. KI själva har bestämt att man ska spara data i upp till tio år just för att de ska kunna granskas när de ifrågasätts, hur skulle man annars bete sig om man misstänker forskningsfusk?

Programledare: – Henrik Grönberg, det här går att lösa, det är klart att det går att avidentifiera?

Henrik Grönberg: – Vi ska ha två saker klara. Det är att vi har… till den här forskaren har vi erbjudit att… vad heter det… skicka så kallad aggregerade data, där man…/avbryts av programledaren/

Programledare: – Vad är det för någonting?

Henrik Grönberg: – Det är alltså att man lägger ihop fem till femtio, upp till hundra personer, i olika grupper. På det sättet går det att väl kontrollera de analyser vi har gjort och de studier som är publicerade. Det som vi har önskat från den här forskaren är att han beskriver hur han ska analysera data och han har vägrat. Det här är väldigt ovanligt och jag menar, det är väldigt vanligt att våra studier kontrolleras och där håller jag med Freddy Lewin, helt rätt att självklart så ska all forskning kunna granskas och det görs egentligen ganska ofta. Men det här är en väldigt ovanlig förfrågan om att få hela datamängden på en väldigt stor studie och där har vi gjort den bedömningen, att vi kan inte garantera den personliga integriteten.

Programledare: – Freddy Lewin, vad säger du?

Freddy Lewin: – Jag är helt övertygad om att det här är dumheter men det är någonting naturligtvis som länsrätten måste ta ställning till.

Programledare: – Det är väl kammarrätten?

Freddy Lewin: – Eller kammarrätten eller vad det är, där man får titta på de här tekniska bitarna och så får man väl se vem som har rätt. Men det är väldigt, väldigt allvarligt därför att det får folkhälsokonsekvenser när man inte hjälper till att lämna ut för extern kontroll.

Programledare: – På vilket sätt får det konsekvenser för folkhälsan?

Freddy Lewin: – Politiker drar ju…tar ju ställning och drar konsekvenser av de data som publiceras och just de här studierna har med KI:s hjälp fått enorm medial spridning.

Programledare: – Men du säger att det är undanflykter från Karolinska Institutet till att de inte lämnar ut, vad menar du är motivet egentligen?

Freddy Lewin: – Det kan man spekulera i. Du frågar vad jag tror, jag kan naturligtvis inte veta det och jag tror att det är det, att det finns obehagliga sanningar i det här materialet.

Henrik Grönberg: – Här skulle jag vilja… här håller jag inte alls med den argumentation som du har, Freddy. Det första är att det är inte bara de här studierna som visar på den här ökade cancerrisken, det finns andra studier. Självklart så ska oberoende granska det här och FN:s cancerorgan IARC publicerade senast förra veckan en genomgång av snus och andra, så kallat smokeless tobacco, deras hälsorisker, där man säger att det här är… den studie som är publicerad från Karolinska Institutet väl överensstämmer med andra studier.

Freddy Lewin: – Jag kan väl säga så här, att jag arbetar inte längre med snus eller tobak och jag tänker inte gå in på vad IARC har skrivit för jag har inte läst det utan det som är intressant, det är det att jag har varit på massor med kongresser där just den här kohorten diskuteras, debatteras,
och det finns stora tvivel i det internationella vetenskapliga samfundet. KI ska inte sätta käppar i hjulet utan KI ska vara rädd om sitt varumärke och hjälpa till för externa kontroller.

(Tipstack till Dominika)