Knökar som gökar

Det började med ett devot och underdånigt hyllningsporträtt av kristdemokraten Charlie Weimers i Nya Wermlands-Tidningen.

Strax noterades de närmast homoerotiska undertonerna (Brunchrapporten på P3 idag, en bit in) i porträttet, vilket blev än mer komiskt med tanke på att artikelskribenten Jacob E Söderbaum veckan dessförinnan kritiserat Pride-festivalen som ”ett maxat sexualiseringsjippo, där tre sociala minoritetsgrupper missbrukas som slagträ mot den borgerliga moralen, de traditionella familjevärderingarna och tvåsamhetsidealet.”

Men mitt i artikeln om de två kristemokraternas möte på ett tåg, med Jacobs smeksamma beundran av Charlies intellekt, kropp och skratt, så tar det slut. Men förtvivla icke! Alliansfritt Sverige ber nu läsarna fylla i fortsättningen i en novelltävling, kanske med titeln ”Mästra mig med Maistre”. Visst borde väl en man med internatskolade konservativa ideal åtminstone ha en apelsin och ett par damstrumpor i bagaget?