Lagom stilistisk nivå, fröken Filifjonka?

”En mer artig, saklig och vänlig person än Johan Norberg är över huvud taget svårt att föreställa sig, och det blir man varse redan genom att läsa någon av hans många böcker.

Men den bokliga bildningen brister hos Maria Schottenius. Hon har nämligen inte läst någon av Norbergs böcker, en brist hon verkar dela med den övriga redaktionen. För medan smädelser och tjyvnyp mot Norberg med viss frekvens återfinns i DN Kulturs spalter, har sidan aldrig anmält någon av hans böcker. I vissa fall verkar det alltså vara okej att på DN:s kultursida snobba med ren okunnighet och emellanåt låta uttryck för denna befläcka spalterna. Åtminstone så länge det gäller aldrig så eleganta, verserade och världsberömda liberala författare…”

Mats Qviberg lavetterar i Veckans Affärer upp Maria Schottenius och DN Kultur efter deras skamliga angrepp på Johan Norberg. I sak ger Qviberg rådet att lägga Schottenius pinsamma konspirationsteori bredvid Johan Norbergs förödande analys av DN:s kulturhaveri i Expressen och sedan bedöma vem som har rätt och vem som har fel. Det är bara att instämma.