Lästips: Hakelius och Graham

”De gör vad sammanbiten medelklass alltid gjort: de försvarar ordningen och sederna. De snörper på munnen. De odlar sitt ressentiment mot allt och alla som flyr den fälla de själva sitter i. De tar på sig rollen av kulturella inkvisitorer, ständigt redo att svartlista det kätterska. De definierar mitten och håller rent i dikeskanterna. Det blir till slut så självklart att de inte märker det.”

Hakelius lånar i Fokus berättartonen från Sven Delblancs Hedebyborna och identifierar hög, låg, pinsam och pinsammare i det journalistiska samhället med stilistisk briljans och insiktsfull analys.

”I think there are three reasons we treat making money as different: the misleading model of wealth we learn as children; the disreputable way in which, till recently, most fortunes were accumulated; and the worry that great variations in income are somehow bad for society. As far as I can tell, the first is mistaken, the second outdated, and the third empirically false. Could it be that, in a modern democracy, variation in income is actually a sign of health?”

Via Jenny Travis läsvärda blogg hittar jag detta guldkorn, essän Mind the Gap av Paul Graham (som jag inte närmare känner till). Ett vasst, underfundigt och sakligt försvar för ett fritt samhälles inkomstspridning.

Läs, lär och njut!