Lite politik, lite sprit och lite naket

Visst är det härligt med arbetsfördelning. En sådan här dag känns det som det klokaste är sagt och det läsvärdaste skrivet. Läs Ingerö om EU-konstitutionen och varför vi borde folkomrösta så vi kan slakta eländet en gång för alla (Ja, min utmaning till liberala EU-federalister kvarstår. Ni måste välja nu: liberalism eller oinskränkt EU-makt). Läs Blogge om sexualmoralismen som inskränker valmöjligheterna för unga tjejer. Läs Emma Gray Munthe om genuspedagogen från helvetet (jag tror det finns fler). Läs Boris Benulics ”balkanmacholovsång till alkohol”.

Fram till den sista trötta meningen, som visar att författaren svalt en annan vag patentlösning, så är detta en lysande artikel om att ungdomsvåldet inte ökar. Så blev det lite våld också.