Makten har Ågren

Generaldirektören för Statens Folkhälsoinstitut, Gunnar Ågren, har på sin blogg kommenterat min och Fredrick Federleys debattartikel om att lägga ner detta institut.

Inlägget är en stark förmyndargrogg med kända ingredienser. Börja med att blanda ihop stat och samhälle, så att den statliga tvångsapparaten går från att vara en del av samhället till att bli hela samhället, ditt enda skyddsräcke mellan vägen och avgrunden. Det sistnämnda använder Ågren som liknelse för varför det är bra med ett statligt förmyndarinstitut. Jag ser det mer som något varje vägägare med intresse av att ha folk som använder vägen skulle sätta upp om det var motiverat.

Lägg till detta rent hallucinogena resonemang om att förmynderi egentligen är frihet. Exempelvis: ”Ett förbud mot att spruta champagne ur 15-litersflaskor på andra restauranggäster ökar snarare den senare gruppen möjlighet till krogbesök.” För det första så gällde förbudet över huvud taget att spruta champagne, oavsett om det fanns ofrivilliga i närheten eller inte. För det andra tror jag nog att krögaren är fullt kapabel att bestämma gränserna för acceptabelt beteende, och folk fullt kapabla att bestämma om de vill frekventera ett sådant ställe, utan att Ågren och Folkhälsoinstitutet lägger sig i.

När Ågren slutligen går på den principiella kärnfrågan låtsas han blanda individuellt ansvar och statligt sådant i någorlunda lika delar, men det är en riktig fulgrogg. Ågren skriver: ”Individen har givetvis ett ansvar för sina levnadsvanor men samhället bör underlätta bra val genom att sprida kunskap och öka möjligheterna till ett hälsosamt liv exempelvis genom skattepolitik, lagstiftning och samhällsplanering som tar hänsyn till hälsokonsekvenser.”

Maktfördelningen ser alltså ut som så att det är upp till staten och Ågren att åt dig välja det rätta sättet att leva, vilket staten generöst nog är beredd att ”underlätta”. Om du inte lever upp till ditt ”ansvar” att göra de ”goda” val som staten pekat ut åt dig, kommer däremot hårdare åtgärder vidtas. Höjd skatt, fler restriktioner, nya kampanjer. Förmyndarna får aldrig nog förrän du gör som de vill, vilket mål som ”det rökfria samhället” skvallrar om. Det gör i sin tur att ditt ”ansvar” reduceras till att leva som staten tycker att du ska göra.

Gunnar Ågren har med andra ord serverat utmärkta skäl att lägga ner Statens Folkhälsoinstitut.