Myten om statens välgörande inverkan på finansmarknaderna har fallit

Så kraxas det om kapitalismens undergång igen. Men om det är något som i ljuset av den senaste finanskrisen borde ha uppenbarats så är det att statens omfattande agerande för att tillhandahålla billiga krediter inte varit så smart. Konstigt att det blir lånekris av subventionerade lån? Att staten sedan utgör socialbyrå för storföretag är en lika dålig och kortsiktig (”kvartalssocialistisk”) strategi. Miljarder i hundratal och tusental som slutligen garanteras av skattebetalare eller allmänhet transfereras för närvarande till de allra rikaste.

Spiked reder ut lite myter, bland annat om den påstådda kasinoekonomin som i själva verket handlar om institutioner för att avhända sig risk, och konstaterar att Wall Street inte sällan står till vänster om europeisk vänster:

”state intervention on Wall Street has long been pervasive. The American authorities intervene in the economy in numerous different ways and tightly regulate the financial markets. For example, in recent months the Fed has bailed out Bear Stearns (another investment bank), pumped in up to $200billion (£112 billion) to nationalise Fannie and Freddie and strong-armed top financial institutions to provide funds to stabilise the market in the wake of Lehman’s collapse. It has injected large sums into the financial markets when they have become troubled and not hesitated to move interest rates either. Indeed, as argued above, the roots of the current crisis can partly be attributed to the earlier actions of the Fed.”

Påminner också om Stefan Karlssons lägliga och läsvärda Timbro-rapport från i somras, om hur den svenska riksbanken öst bensin på brasan.