Några ord om principer

Jag vet att det är både dumdrygt och socialt inkompetent, men jag säger det ändå till dem det berör: Vad var det jag sade? Niklas Ekdal som berömt regeringen för sin avsaknad av ideologiska principer: ”Ideologin är död. Nu är det beprövad erfarenhet som gäller, och en realistisk människosyn.” Är du nöjd med förra veckans ståndaktigt antiliberala beslut? PJ Anders Linder, som så sent som i höstas på ett väckelsemöte för ”den mest reforminriktade regeringen någonsin” avfärdade liberal regeringskritik med att ”ni har ju ändå ingen annan att rösta på”. Jag ser att du äter upp de orden idag. Välkommen till bords.

Ideologi och principer är inget ovidkommande lull-lull. Var det något som demonstrerades av förra veckans FRA-beslut och kampanjen inför den så är det att om makthavarna inte har några principer, då kan vi heller inte kommunicera med dem eller ställa dem till svars.

De senaste veckorna kunde vi adressera några riksdagsledamöter, de som deklarerat att de stod för ideologiska principer. De andra försvinner i en hal, grå massa. Makthavare utan principer kan varken adresseras eller ställas till svars, de kan göra precis vad som helst. Det gäller även den sorgligare kategorin makthavare som har principer, men ser en ära, mognad eller nödvändighet i att svika dem. De kan också göra precis vad som helst. Och att makten kan göra vad som helst, det är despoti.

Ideologiska principer är grundläggande för demokratin, för att vi medborgare ska kunna kontrollera och utvärdera makten. Lika grundläggande är att principer blir något man lever upp till och rättar sig efter, inte bara någonting man orerar om vid högtidliga tillfällen. Ibland krockar principerna, ibland är de fel och behöver överges, men utan att vägledas av principer återstår bara den godtyckliga och okontrollerbara maktutövningen. Därför behöver vi ideologin.

Btw idag lanseras den andra av fem Timbrorapporter som tar ideologiska tänkare som utgångspunkt för att analysera politik och samhällsliv. ”Om Hayek och radikalfeminismen” är skriven av Patrik Lindqvist. På torsdag behandlas frågan ”Är ungdomen individualistisk?” med hjälp av Ayn Rand.