Och etikbranschen skälvde

”Jag tänker ofta på det här i debatter där alla från präster till slagordsvänster tycker sig ha något att lära oss i affärsvärlden om etik och moral. Det kan säkert behövas ibland, och i vissa fall är det alldeles uppenbart. Men hur ofta skulle inte andra behöva lära sig etik och moral av oss i affärsvärlden?

Skulle inte vissa särintressen och kravmaskiner som tror att resurser är något man kräver på basis av hur gärna man vill ha något, hur högt man skriker eller hur många man är, behöva lära sig att man kan bli rik genom att framgångsrikt tjäna andra?

Skulle inte kulturdebattörer som säger sig ömma för människors väl behöva lära sig att inga i världshistorien gjort så mycket för att lyfta människor ur armod, elände och svält som framgångsrika affärsmän i full frihet?”

Mats Qviberg skriver träffsäkert om hur moralpredikanter från höger och vänster skulle behöva lära sig etik av världens kapitalister, och tipsar om en bok att sätta i händerna på alla etikkonsulter: Ayn Rands Och världen skälvde.