Ordningen återställd

Förra veckan inträffade det sällsynta att Johan Norberg såg det halvtomma glaset där jag såg det halvfulla när kristdemokraterna tömde den bittra kalken och erkände att de varit ett förbudsparti.

Med centerns ”frihetsmanifest” igår är ordningen återställd: Johan välkomnar slagordets skummande bägare medan jag tycker att manifestet var öken.