Påven – en omoralisk lögnare

Jag fattar inte hur folk kan hysa någon som helst intellektuell eller moralisk aktning för påven Benedictus XVI. Igår predikade han att själviskheten förstör jorden. I DN citeras han säga att ”ju rikare människor blir desto mer plats tar de åt sig själva. Och desto mindre plats blir det åt andra” och att ”Människan är så självupptagen, hon är så angelägen om allt utrymme och all tid för sin egen skull att inget blir över åt andra åt hennes grannar, åt de fattiga, åt Gud”. Så lögnaktigt och falskt. Så billigt att försöka posera som god genom att lyfta fram andras lidande som anklagelse mot just dem som försökt göra något åt detta.

Kolla Bill Gates och Warren Buffet till exempel, som ger bort merparten av sina förmögenheter till sann välgörenhet. Pengarna i Gates stiftelse går bland annat till att åstadkomma en grön revolution i Afrika, att hitta vaccin och botemedel till farsoter i tredje världen som hiv/aids och malaria och att ge mikrolån så att de fattiga kan lyfta sig själva. Teknik, välstånd och välvilja i ambitiös och professionell samverkan. ”Mindre plats åt andra” – pyttsan!

Jämför detta med den av Vatikanen helgonförklarade Moder Theresa vars ”välgörenhet” bestått i att låta fattiga människor dö, ofta helt i onödan och under plågsamma och primitiva förhållanden (dock vederbörligen döpta) . Alltmedan de miljarder Moder Theresas stiftelse samlade in ansamlades i Vatikanens bankvalv. (Läs Sterns avslöjande artikel här)

Visst kan man säga att Moder Theresa levde ett sant självuppoffrande liv, trots att hon mot slutet unnade sig den högteknologiska och smärtstillande vård hon livet igenom förnekat andra, medan Gates och Buffet säkert inte själva missunnar sig livets goda. Vad vi borde lära av detta är att självuppoffring inte för något gott med sig, medan egenintresset mycket väl kan vara en drivkraft för generositet.

Som Stefan Einhorn skriver på DN Debatt ligger det i en människas rationella egenintresse att vara vänlig och generös mot andra. Det är något helt annat än att vara självutplånande osjälvisk i enlighet med Vatikanens offerlära, vilket bara skapar fattigdoms- och lidandedyrkande monster som Moder Theresa. Gates och Buffets generositet och verksamhetsidé tyder snarare på att ju större framgång man har i livet, desto välvilligare inställd bli man till mänskligheten i övrigt.

Se där ett själviskhetens evangelium så här i juletid.