Rädda oss undan svälten, förbjud stora familjer på TV

Förbjud TV-shower innehållande stora familjer. Det var ett av förslagen när domedagsprofeten Paul Ehrlich 1968 förklarade att ”kampen för att föda hela mänskligheten är över.” Redan på 1970-talet skulle svältkatastrofer drabba även västvärlden. Allt på grund av den skenande befolkningsökningen, eller ”Befolkningsexplosionen” (The population bomb) som var titeln på hans bok. Slaget var förvisso förlorat, menade Ehrlich, men ändå krävdes starka myndigheter för ”familjeplanering” och detaljerad kontroll över vardagslivet för att minimera skadan. 

Idag vet vi hur det gick. Det är tack vare den på 1980-talet så populära The Cosby Show om fembarnsfamiljen Huxtable som amerikanerna svälter idag. Och om inte dagens debatt kring människors myckna ätande är bevis nog för hur uppåt väggarna fel Paul Ehrlich hade i sina domedagsprognoser, så är det fåniga förbudsförslaget en påminnelse om att vi nog överlever utan politiska diktat om hur vi lever våra liv.