Rätt rad

Här kommer rätt rad i mellanölstävlingen om vem som sade vad:

Anders Björck, HUF:

2. ”För mellanölet tror jag att man måste ha inköpsrestriktioner. Även på kvällstid, som den privata handeln medverkat till. Det förhindrar impulsköp.”

6. ”Vi har veckoslutskurser kring alkoholproblematiken och vandringsutställningar.”

Lars Leijonborg, FPU:

4. ”Jag är rätt övertygad om att det var ett misstag att släppa mellanölet fritt.”

5. ”Jag tror att den offentliga propagandan mer än nu måste gå in för att ändra värderingarna. Det kan vara farligt för ett samhälle att gå in och göra om människors värderingar, men gör man det på ett sakligt sätt på just det här området kan det försvaras.”

Karl Erik Olsson, CUF:

3. ”Stämman beslöt i år att kräva att mellanölet stoppas i den fria marknaden och förs in i Systemaffärerna.”

8. ”Ja, jag tycker att [mellanöl] är gott. Jag lever ju fortfarande kvar litet i det agrara samhället och när bryggarbilen kommer köper man en back öl när den gamla är slut. Men jag är nog manipulerad, kunde nog dricka en vanlig pilsner i stället, eller varför inte lättöl?”

Bosse Ringholm, SSU:

1. ”För att avdramatisera och avglorifiera alkoholkonsumtionen kan vi också tänka oss att vin och starksprit får säljas fritt i vanliga affärer men det kanske är en långsiktig process. Idag klarar vi det nog inte. Men om tio-femton år kanske.”

7. ”De länder där spriten är fri är inte precis fria från alkoholskador.
– De har dels ingen information om alkoholens skadeverkningar. Inte heller har de några restriktioner när det gäller reklamen, som direkt uppmuntrar och stimulerar ett våldsamt drickande. Reklamen är onödig. Den tjänar inget syfte.”

Ingen vinnare, eller deltagare, på de fyra sista, men Anders prickade in de fyra första, och vinner således boken.