Replik på relik

DN Kultur har låtit Gunnar Fredriksson skriva en lång och bitvis intressant essä om Thomas Paine och hur han åberopats i olika sammanhang. Fredriksson gillar inte att jag i mitt förord till Thomas Paines Människans rättigheter polemiserat mot den gängse bilden av Paine som en förlaga till dagens välfärdsstat, och istället lyft fram Paines liberala sidor som att han var för rättigheter, frihandel, intresseharmoni och begränsad statsmakt som skulle krympa, inte växa, i takt med civilisationen.

Men istället för att motbevisa vad jag skriver ägnar sig Fredriksson mest åt att polemisera mot en halmdocka och slänga ur sig anklagelser om ”intellektuell lättja” (och ta fel på far och son Bush). Jag har skrivit en replik som jag tänkte ge DN Kultur chansen att ta in innan jag publicerar den här.

Tidigare om Paine bl a här och här, boken finns att köpa här.