Same, same… but different

De har lite underliga policyområden i USA. Kolla exempelvis nummer tre här, abstinence. Heritage har tydligen ett helt program som handlar om att få tonåringar att inte ha sex över huvud taget. ”Tonåringars sexuella aktivitet är ett enormt problem som nationen står inför” som en artikel uttrycker det hela. Brrr.

Fikonlövet är som alltid i ajabaja-sammanhang hälsorisker och ansträngda korrelationsresonemang. Ur samvariationen att nördar får ligga mindre samt är bättre i skolan (och tvärtom för klassens coola outcasts) ska vi exempelvis fås att tro att det är den sexuella avhållsamheten som är kausalfaktorn bakom bättre studieresultat.

Illa dolt bakom sådana krystade försök ligger naturligtvis simpel kristen ajabajamoralism, men lite tragikomiskt är det ändå när kristmoralisterna spöar folkhälso- och säkerhetsfanatikerna på deras egen hemmaplan. De har en obehaglig poäng i att inget sex alls är ännu säkrare än aldrig så skyddat sex. Vilket naturligtvis borde vara ett argument för att säkerhet och folkhälsa är långtifrån alltings mått här i världen.

Hur väsensfrämmande det än kan verka med en rörelse som vill få ungdomar att helt avstå från sex, så finns klara beröringspunkter med moderna varianter av samma tanke. Sverige är fullt av rörelser som på andra områden ser vägen till frälsning i att tygla våra (d v s andras) lustar. Ät mindre! Spara energi! Res mindreKöp mindre!

Visst finns det en koppling. Lev mindre, hade nog Tanten sammanfattat de gemensamma dragen bakom de högljudda kraven på att (andra ska) avstå. Möjligen utan att nynna på Björn Afzelius i sammanhanget träffande rader om att ”det är samma gamla mörkermän, igen”.