Sol- och vårarna borde sluta varna för klimatet

Så har vi då fått en prislapp på vad klimatförändringarna kommer att kosta svenskarna: ca 1100 miljarder i ett lågt scenario och 1900 miljarder i ett högt, utslaget på nittio år (Tabell 4.49 , här (pdf)). Anders Borg behöver bara en halv mandatperiod för att kosta oss lika mycket.  Solen och våren om hundra år är en betydligt mindre kostnad än sol- och vårarna i nuvarande regering. Om vi nu ska jämföra katastrofer.

Domedagsprofetiorna till trots ligger alltså klimathotet väsentligt närmare skatterna än döden på skalan över världens eländen. Över tid motsvarar kostnaden per år att vi slopar de svenska bidragen till jordbruket (som ändå kommer att få ökad avkastning av varmare väder och därför inte behöver några bidrag alls). Mer krävs inte för att finansiera hela klimatomställningskostnaden i högkostnadsscenariet.

Utredningen ”Sverige inför klimatförändringarna” visar också svart på vitt att det handlar om klimatförändringar, inte klimatförsämringar. Intäkterna blir nämligen i princip lika stora som kostnaderna, något större i lågkostnadsscenariot (1183 mdr vs 1118 mdr), och vice versa i ett högkostnadsalternativ (1745 mdr vs 1900 mdr). Kostnaderna för att skydda mot ras och översvämningar kompenseras, och mer därtill, enbart av ökad vattenkraftskapacitet. Till det har vi bättre skördar och ökad turism.

Ändå rapporterar medierna om detta nollsummespel i termer av översvämningshotade hus, miljardkostnader, hälsorisker (jo, det är ju därför alla kurorter ligger norrut) och sämre kranvatten. Rubrikerna täcker alla eländesvinklar som går att hitta, och bara i enstaka meningar kan man läsa om de lika stora fördelarna. Då talar vi ändå morgontidningar och vetenskapsredaktioner.

Vore det en så hädisk tanke att se framtidsutsikterna an med viss tillförsikt? Jag menar, trots att de bättre bemedlade med hus vid strandkanten kanske måste flytta om 50 år, och trots att vi kanske får sippa på mineralvatten om vi inte på hundra år kan utveckla teknik som skyddar kranvattnet från översvämningar, så borde det vara värt rätt mycket att kunna njuta parisiska somrar i Stockholm kring 2080.

Det vore roligt att leva då.