Sossarna snor klimatförbud från brittiska konservativa

Det andas Myrdal, hela det socialdemokratiska tänkandet kring miljön. Från talet om ”vår tids ödesfråga” – då den framtida befolkningsstorleken (som aldrig krympte) och nu väderlek och havsvattennivåer om hundra år – till det politiska programmet: ett futtigt förmynderi, reglerings- och kontrollsamhälle där en bärande del är att kontrollera vår vardagskonsumtion och hur vi lever våra liv.

”Det skall vara enkelt att göra rätt miljöval. Vi socialdemokrater vill ha en enhetlig klimatmärkning av varor. Vi vill inrätta klimatcoacher i alla kommuner som en del av konsumentvägledningen.” säger Carin Jämtin som presenterade socialdemokraternas politik nu i helgen.

Det betyder att staten ska försvåra för varor som inte uppfyller höga standarder att konkurrera, en importrestriktion mot fattiga länder och ett försvårande för nya företag att ta upp konkurrensen med de existerande. Du får färre och dyrare varor att välja mellan. Som om inte det räckte ska vi få kommunalanställda klimatmorsor som lär oss lägga lock på kastrullen och dikterar vad vi får äta och inte, måhända så småningom med sanktionsmöjligheten att skicka oss till sängs utan middag.

Andra förbudskrav har socialdemokraterna pikant nog hämtat från brittiska torypartiet. ”Vi kan dessutom tänka oss att förbjuda varor som inte klarar krav på säkerhet eller energiförbrukning. Det kan handla om hemelektronik med stand-by-funktion, vitvaror eller lampor som inte är lågenergilampor” fortsätter Jämtin. Först FRA som ska läsa mail och nu alltså en kontrollapparat för vilka hemelektronikprodukter som alls ska vara tillåtna. Farbror staten ska godkänna ditt kylskåp, din TV, din PC.

I vurmen för aja-baja, smisk och måltidsbestraffning i uppfostran av motsträviga medborgare förenas reaktionärt konservativa och socialdemokratiska samhällsingenjörer. Det är helt enligt den Myrdalska traditionen. Den typen av detaljregleringar har naturligtvis löjeväckande marginell påverkan på vädret (om man inte menar politikernas munväder), men tar oss rätt mycket närmare ett obehagligt samhällsklimat av pekpinnar, slutenhet och fördyring.