Svenska Spel blir propagandaorgan

Såpan har börjat, Margareta Winberg har blivit ordförande för Svenska Spel och VD Jesper Kärrbrink avgår. Med Winberg i ledningen ska Svenska Spel förvalta sin monopolställning genom att bli ett propagandaorgan för sin egen, och därmed spelmonopolets, förträfflighet.

För närvarande förbereder Svenska Spel en kampanj där företagets monopolvinster på spelarnas bekostnad ursäktas med att de går till ”vård, skola och omsorg”, den gamla eufemismen för pengar som går till statskassan och alltså lika gärna kan betala utfiskning, att sparka ut flyktingar eller till någon av över 500 myndigheter.

I reklamen ställs Svenska Spels påstådda förträfflighet i att få folk att ”spela lagom” i kontrast till påhittade karikatyrer av privata spelkonkurrenter. Svenska Spel ska alltså bedriva propaganda för det goda i att spelarnas pengar går till staten och för att rättfärdiga monopoltanken. Winberg har förvarnat om att Svenska Spels reklambudget dessutom ska användas till att sända ”avskräckande TV-reklam”, alltså att moralisera över folks spelvanor.

Den som undrar vem som egentligen ligger bakom denna utvidgning av det statliga spelbolagets befogenheter till att nu även bli ett propagandaorgan för stat och monopol, inte olikt Systembolaget, får en ledtråd i Winbergs SvD-intervju. Hon menar sig vara ”ett lydigt redskap i Anders Borgs händer”. Den senare har verkligen gått från att kritisera Förmynderiets teori, till att förkroppsliga dess praktik.