Sveriges Författareförbund ville förbjuda video

Läser en intressant bok om videovåldet och sprang på ett förslag från Sveriges Författareförbund som är talande för sådana organisationers inställning till ny teknik. När videon kom fasade de för att folk skulle kunna välja filmer själva, på en kommersiell marknad, och kanske på bekostnad av svenska böcker.

Mer på Neobloggen.