Tillägg till Neos förra ledare

I förra numret av Neo föll ett stycke bort ur ledaren om integration, så jag tänkte skriva om det här på bloggen istället.

Ledaren handlar om hur den politiska debatten måste övergå från att slänga sig med begrepp som ”främlingsfientlighet” för att nedvärdera politiska meningsmotståndare till att komma med konkreta åtgärder istället. Migration är positivt, men integrationen fungerar inte fullt ut. Nyanlända bör ges möjlighet att arbeta och läsa svenska utifrån sina egna förutsättningar, från dag ett, men inte sättas i kommunarrest eller prackas på sill och nubbe.

Det vi missade att skriva, är att något som enligt den pedagogiska forskningen är viktigt för att lära sig ett nytt språk, är en god modersmålsundervisning. För att kunna ta till sig ett nytt språk, är det viktigt att kunna sitt modersmål väl. Folkpartiet kommer som vanligt med förbud – denna gången är det ämnesundervisning på modersmål som ska förbjudas till förmån för det svenska språket.

I Stockholm har undervisning i matte på arabiska testats med goda resultat. Hälften av eleverna ansåg att ämnesundervisning på modersmål stärkte deras kunskaper i matte, arabiska och även svenska. Övriga ansåg att det stärkte deras kunskaper i matte och arabiska. Ingen ansåg att det försvagade svenskan.

Om vi vill ha en välfungerande integrationspolitik, som ger nyanlända bäst möjligheter att snabbt lära sig språk och komma ut på arbetsmarknaden, måste vi öppna ögonen för de åtgärder som faktiskt fungerar.