Tillnyktring på DN?

”När forskarna laborerar med siffror om ökad och minskad dödlighet kan det vara värt att hålla i minnet att dödligheten alltid är 100 procent. Dör vi inte av det ena så dör vi av det andra. Och viktigare än vad vi dör av är hur vi levt. Samt i viss mån när, även om långt liv inte behöver vara synonymt med bra liv.”

Så skrev DN igår i en välkommet antialarmistisk ledare som konstaterar att även om motion visat sig vara bra för hälsan, så är det individens ansvar att röra på sig. (Sedan finns förvisso en del övrigt att invända mot den enkät som presenterades på DN Debatt om att staten ska beordra oss att motionera bort cancer, psykisk ohälsa etc. Särskilt som siffrorna (utöver gammal skåpmat) visade att de allra flesta redan lever väldigt hälsosamt, över 80 procent av 18-24 åringarna har högst en ohälsosam vana. Något kul ska man väl få ha?)

Jämför med hur DN låtit tidigare i livsstilsfrågor: ”Via hjärtsjukdomar, cancer och diabetes tar fett och socker lika många liv som aids, malaria och krig.” larmade Niklas Ekdal för några år sedan (DN 040104) och krävde extraskatter, varningstexter och politisk handling riktad mot våra matvanor.

Insikten om att världen inte går under om människor förblir fria att leva som de finner lämpligt verkar slutligen ha nått fram till DN:s ledarredaktion. Vem vet? Snart kanske den även når regeringen.