Vad krävs det för att svenska domstolar ska utdöma maxstraff?

Vad krävs det för att svenska domstolar ska utnyttja hela den straffskala som står till förfogande? Ja, det har man undrat både en och två gånger när misshandel eller mord varit på tapeten. Nu har två personer dömts till det strängaste straffet lagen medger, sex års fängelse, bara något kortare än praxis för mord. Deras brott? De har sålt cigaretter och alkohol till frivilliga köpare utan att betala skatt.

Visst, det är onekligen skumma figurer och det är en ansenlig summa, 52 miljoner kronor, som statsmakten (förvisso illegitimt) hävdar sig ha rätt till. Men det är ändå mer än lovligt skum rättsskipning när brott mot staten, men utan egentligt offer, renderar maxstraff som vi väntar på förgäves när verkliga brott begås mot riktiga människor.