Varför bluffar staten om alkohol?

”Alkoholen har länge varit en polariserad fråga i Sverige. Den restriktiva politiken har utformats av förmyndare, över huvudet på vanligt folk. Debatten har förts av idel restriktionsvänner, som avfärdat varje hänsyn till den drickande delen av befolkningen som socialt oansvarigt. Politiskt har alkoholen spelat ungefär samma roll som abortfrågan i USA, den har varit en angelägenhet främst för den minoritet som vill hindra andra, och ingen politisk koalition har vågat annat än att stryka dessa grupper medhårs. Folket har huvudsakligen varit förvisade från den politiska debatten, men i gengäld gjort sitt bästa för att kringgå lagar och regler.”

SVT Opinion skriver jag om att vi skulle behöva en sanningskommission som gör upp med Sveriges alkoholpolitik och de lögner som sprids för att upprätthålla den.