Varning: Alkoholkonsumtion kan vara lika farligt för din hjärna som att bli två år äldre!

DN larmar liksom flera internationella medier om en studie som visar på ett samband mellan alkoholkonsumtion och mindre hjärna. Studiens resultat är lite uppseendeväckande, menar neurologen Carol Ann Paul, eftersom hon hade förväntat sig att finna en skyddande effekt från måttlig alkoholkonsumtion liknande effekten på hjärtat. Istället finns alltså ett linjärt negativt samband mellan alkoholkonsumtion och hjärnstorlek.

DN väljer att illustrera detta med oerhört tendentiös grafik. Bilden antyder en dramatisk minskning av hjärnvolymen med stigande alkoholkonsumtion, men det beror på att den lodräta delen bara omfattar den dryga procent (1,6) som skiljer helnykterister och storkonsumenter (mer än 15 glas vin eller motsvarande i veckan) i hjärnstorlek. Varje steg i ökad konsumtion (helnykterist, nykter alkoholist, låg-, medel- och högkonsument) motsvarar ungefär 0,25 procents minskning.

Vad betyder då det här? Ja, hjärnan krymper naturligt med ungefär 0,19 procent per år, så som Carol Ann Paul förklarar här är effekten av ett livs alkoholkonsumtion motsvarande hur mycket hjärnan krymper naturligt under ett till två år för varje steg. Skillnaden mellan högkonsumenter och helnykterister motsvarar alltså knappt sex års naturligt åldrande. Några mentala effekter eller hälsoeffekter av denna skillnad har inte konstaterats (tvärtom brukar det ju sägas att vi blir visare med åren), och enligt hjärnforskare finns inget direkt samband mellan hjärnans storlek och dess funktion.

Att inga vetenskapliga belägg för några som helst negativa konsekvenser finns hindrar inte att DN låter en Sven Andréasson, alkoholforskare och avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut, säga att ”Studien visar att man ska vara försiktig med alkohol”. Precis vad som alltså inte visats. Ihop med den tendentiösa grafiken är DN-artikeln därmed ett illustrativt exempel på junk science, som så ofta i detta värv understött av moralisterna på Statens folkhälsoinstitut.