Varning: Jämfört med dem som lever längst kommer alla andra att dö för tidigt

Det låter som vanligt väldigt alarmerande när en ny fetmastudie producerats. ”Fetma lika illa som rökning” skriver DN i en huvudrubrik på hemsidan. Det var ju inte riktigt sant. Jämförelsen med rökare gäller extremt svår fetma med BMI över 40. Så feta är bara någon tiondels procent av den svenska befolkningen.

Tittar vi närmare kan vi istället konstatera att studien visar att den överväldigande majoriteten svenskar inte behöver bekymra sig om några viktrelaterade hälsoproblem. Så kallad ”övervikt”, ett BMI mellan 25 och 30, är som så många gånger tidigare fastslaget inte ett viktspann relaterat till ohälsa och förtida död. När man jämför gruppen ”normalviktiga” med gruppen ”överviktiga” händer det inte sällan att den senare gruppen har något längre livslängd. Inget i Lancetstudien motsäger detta.

Men för att ge ett annat intryck har man valt ut ett smalt segment på BMI 22,5-25 som är förknippat med allra längst livslängd. Mot denna måttstock har man konstaterat att alla som är tyngre eller lättare löper något ökad risk att ”dö i förtid”. Detta kan förblinda oss för det faktum att en bra bit över 80 procent av svenskarna ligger i BMI-spannet normalvikt och ”övervikt” där alltså riskerna ens jämfört med dem som lever allra, allra längst fortfarande är små. De allra flesta har alltså inte några viktrelaterade hälsoproblem att tala om (så länge de inte försöker banta sig ner till ”idealvikten”), även om det är hälsofarligt att vara väldigt fet eller väldigt smal. Intet nytt under solen.

Apropå Lancetstudiens optimala viktkategori med ett BMI i normalviktens övre spann (BMI 22,5-25) på gränsen till så kallad övervikt (25-30) så passar vi väl på att än en gång gnida in hur fel ute Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket var i sin förmyndarplan kring vikt och hälsa för några år sedan. Det var precis mot denna den allra friskaste gruppen de 2005 ville inrikta sina åtgärder (”Förebygga viktuppgång från normalvikt till övervikt hos vuxna.”).

En mer sansad reaktion kommer från SvD:s idagsida idag. Där varnar två psykologer för de orealistiska förväntningar som följer av att alla förväntar sig optimal hälsa och hur det leder till överdriven rädsla för fullt naturliga saker som stress. Eller att vi väger olika mycket, kunde de ha lagt till, och kanske också ett kritiskt förhållningssätt till Lancetstudiens upplägg som ju bygger på att jämföra alla med dem som lever allra längst. Men den konsekvensen från en dag till en annan vore kanske att begära för mycket av en stor svensk morgontidning.