Vi gnider väl in det lite till

DN rapporterar idag om en stor europeisk studie som återigen slagit fast att så kallad övervikt (BMI 25-30) inte är ett dugg mer hälsofarligt än så kallad normalvikt (BMI 18,5-25). Optimal vikt ligger precis i skärningspunkten mellan dessa kategorier: ”[K]vinnor med ett BMI (kroppsmasseindex) på 24,3 och män med BMI 25,3 hade lägst risk att dö i förtid. Ju mer deltagarna avvek från medelvärdet, både uppåt och nedåt på skalan, desto större var risken att dö för tidigt.” Studien är också en bekräftelse på att bukfett är en bättre indikator på hälsofara än BMI.

Så tar vi det igen. Statens folkhälsoinstitut har som mål (pdf, sid 10) att ”Förebygga viktuppgång från normalvikt till övervikt hos vuxna.” De vill alltså lägga sig i hur väldigt många människor (omkring 85 procent av befolkningen hamnar i dessa viktkategorier) ser ut och lever sina liv, trots att det inte har med hälsan att göra. Detta kritiserade jag i boken Peta inte i maten! redan 2005.