Zaremba regerar

“Jag frågar en handläggare på studentkåren varför han satte sitt namn under en annan anmälan, fastän han måste ha vetat att den ur laglig synpunkt var grundlös. Dessa två studenter hävdade inte ens att de blivit särbehandlade i egenskap av homosexuella, kurder eller dyslektiker. De var bara ”kränkta” i egenskap av underkända, en folkgrupp som ännu inte åtnjuter lagens speciella beskydd. Då svarar handläggaren att en anmälan kan få effekt ändå. Vilken nämligen? Jo, att studenten får en annan lärare. Som kanske godkänner.”

Maciej Zaremba har kartlagt vad alla de där ”ombudsmännen” ägnar sig åt när de inte skriver på DN Debatt eller jagar annat medialt rampljus. Ännu en fullträff från Sveriges så särklassigt att det nästan är pinsamt bästa skribent. Slutsatserna är givna: lägg för allt i världen inte ner DN Kultur (fast det vore trevligt om fler än Zaremba och Kellerman kunde visa kvalitet emellanåt), lägg ner ombudsmännen och hela diskriminerings- och kränkthetsindustrin. Läs!