Afrikanska läkare är inte livegna

Via Virginia Postrel hittar jag en intressant artikel, en polemik mot en medicinsk tidskrift där ett antal läkare kräver att afrikanska sådana ska bli kvar i Afrika och inte rekryteras till (ett bättre liv i ) väst och USA. En moralisk livegenskap som i sig är en osmaklig ståndpunkt. Och att förslaget ska ske via censur av information om tjänster utomlands är både orealistiskt och förkastligt.

Men hur är det, skadar det afrikanska länder att läkare rekryteras därifrån? Av det lilla vi vet finns inget sådant samband. Tvärtom är det i länder där flest läkare flyttar utomlands som det också finns flest läkare och där sjukvården och hälsoindikatorerna är bättre än på andra håll. Visst kan det fortfarande vara så att länderna saknar sina utflyttade läkare. Fast på många håll i fattiga länder lockas läkare ändå att jobba med annat, se Castros alla läkarutbildade taxichaufförer t ex. Dessutom är incitamenten att alls utbilda sig betydligt sämre om man vet att det kommer att läggas hinder i vägen för en god karriär. Ja, utöver att människor äger sitt liv och sin arbetskraft förstås.

Låt alltså arbetskraften röra sig över gränserna.