Alkoholliberalen Bosse Ringholm

”För att avdramatisera och avglorifiera alkoholkonsumtionen kan vi också tänka oss att vin och starksprit får säljas fritt i vanliga affärer men det kanske är en långsiktig process. Idag klarar vi det nog inte. Men om tio-femton år kanske.”

”Nykterhetsrörelsen t ex har ju ett professionellt intresse av att förstora upp problemen, inte minst bland ungdomsgrupperna. Den kör med skrämselpropaganda. Jag tycker man ska ha en ”nyktrare” bild av läget i stället.”

”Jag tror inte att alkoholproblemet i sin totala omfattning är större idag är för 10-15 år sedan. Tvärtom finns en del som talar för att situationen är mer rimlig nu än tidigare. Man har lyckats förändra folks vanor.”

”Vi tror inte på gamla 1800-talsmetoder, restriktioner, förbud, påbud i form av moraliserande inslag i lagstiftningen.”

Bosse Ringholm, dåvarande SSU-ordförande, i “En motbok om mellanölet” (Sobrius, 1971).

Att uppgiften att placera gamla alkoholcitat rätt blev läsarskaran övermäktig beror nog främst på Bosse Ringholms förvånansvärt nyktra analys av både ungdomens tillstånd och verkan av förbud och restriktioner. Detta kombineras förvisso i boken med hävdandet att ”Huvudpunkterna [i SSU:s politik] syftar till ett alkoholfritt samhälle” och en stark tilltro till att ett reklamförbud drastiskt skulle minska efterfrågan, men är ändå värda att påminna om.

Den starka tilltron till stat, förbud och förmynderi har inte alltid varit del av arbetarrörelsens och socialismens idétradition. Detta hade jag förstås tänkt påpeka igår på första maj, som både var socialismens dag och folknykterhetens dag, men någon gång ska man vara ledig också.