Anders Borg + Hugo Chavez = sant?

I förra veckan gick Anders Borg och Finansdepartementet ut med skattehöjningar på alkohol, tobak och bilkörning, vilket skulle göra oss svenskar till bättre människor.

Den här veckan följer Venezuelas Hugo Chavez efter. Höjd skatt på alkohol och tobak, samt på vissa bilinköp (en något liberalare linje än Borg, som straffbeskattar all bilkörning) ska göra varje venezuelan till en ny människa.

Chavez ”Whisky är för de rika, inte för revolutionärer” klingar förvisso lite annorlunda än Borgs ”Det är viktigare att folk arbetar än att de super”, men den paternalistiska ansatsen att diktera andras värderingar  är gemensam. Liksom lånad inspiration från folk som varit vid centralbanken.