Är det ädelt att lida?

Vad har Moder Theresa, Bill Gates, John McCain och de upproriska sjömännen i Kronstadt gemensamt? De illustrerar på olika sätt att lidande tenderar att trumfa andra värden i den offentliga debatten. Någon annan förklaring till kanoniseringen av en ond och falsk människa som Moder Theresa finns helt enkelt inte.

Om detta har jag skrivit i senaste numret av Voltaire med tema brott och straff. Artikeln finns här.