Årets förmyndare 2008

Förra året gick den föga hedrande titeln Årets förmyndare till Thomas ”Porrfiltret” Bodström. Nu ska 2008 års försyndelser bestraffas. Många har velat lägga näsan i blöt i andra människors nöjen och vardag och uppmuntrat en snedvriden och alarmistisk världsbild. Nedan följer de nominerade. Omröstningen pågår tom den 4 februari.

Bo Sjöberg, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg
Bo Sjöberg är professorn som i en skrivelse till regeringen i våras krävde ett förbud mot glassbilstrudelutten. Detta för att hejda den barnfetma som ändå minskar (liksom glasskonsumtionen för övrigt). Professorn liknade även glassjingeln vid tortyr. Det är till att ha proportioner.

(Vad är det med professorer från Göteborg egentligen?)

Svenska Dagbladets nyhetsredaktion
Nyhetsredaktionen på Svenska Dagbladet driver återkommande kampanjjournalistik till förmån för allehanda restriktioner och förmynderi. Vinklat urval, enbart problematiserande perspektiv, maximal uppmärksamhet åt den mest långtgående politiska åtgärden och inte en kritisk fråga till någon förbudsivrare, inte en enda.
Några exempel från i år är den i två dagar uppmärksammade nyheten att alkoholutskänkningen i kommunerna är för frikostig (en partsinlaga från nitiska alkoholhandläggare som inte fick en kritisk fråga och understöd av IOGT-NTO, medan varken krögare eller allmänhet hördes), okritisk kampanjjournalistik för utökade rökförbud och ett försök i början av året att torrlägga riksdagsrepresentationen genom att göra rubrik av ett förbudskrav som inte ens riksdagens marginella nykterhetsgrupp hade enats kring (kritiserat här). Tidningen är även alarmistisk rörande mat och kemikalier.

Lisen Sylwan, Folkhälsoinstitutet
Lisen Sylwan är folkhälsobyråkraten som lagom till studentfirandet släppte en rapport om att detta firande borde vara strikt alkoholfritt. Traditionen med champagnefrukostar skulle av skolan ersättas med alkoholfria alternativ. Skolpersonal och föräldrar skulle mobiliseras till övervakning. Så långt var Sylwan kanske bara en nolltolerant byråkrat i mängden. Men vad som verkligen utmärker Lisen Sylwan som en odräglig besserwisser är att hon visste att tala om för alla studenter att ”Det blir roligare utan fylla”, okritiskt återgivet i SvD, var annars?
(Johan Ingerö skrev dräpande när det begav sig.)

Moraliserande barnmorskor

Ammande barn kan omöjligt få i sig skadliga doser alkohol genom bröstmjölken. Livsmedelsverket har därför ändrat den tidigare rekommendationen till nyblivna mammor att helt avstå från alkohol. Men en enkätundersökning av Sveriges radio visade att så många som 80 procent av barnmorskor och vårdpersonal tänkte fortsätta att med sin medicinska auktoritet helt avråda från alkoholkonsumtion. ”Det blir mer legitimt” ”Är det tillåtet att dricka litegrann så kan det lätt bli lite mer” och ”Det ger ett utrymme för föräldrarna att tolka det så som att det är helt okej” var några av de häpnadsväckande anledningarna att inte låta vuxna kvinnor få reda på sanningen.

Maria Larsson, kd, folkhälsominister
Förra året nominerad på grund av höjda moralskatter på alkohol och tobak. I år på grund av regeringens folkhälsoproposition, som utöver högre anslag och kvävande floskler innehåller två aspekter värda att uppmärksamma. Dels den intressanta synen på frivillighet, där exempelvis föräldrar som inte vill gå i regeringens kommande föräldrautbildning ska bearbetas tills de vill det. Dels den korporativa ansats som exempelvis på livsmedelsområdet sträcker sig ända till standardiserad måltidsstorlek och prissättning. (Kristiserat här)

Anders Bergsten, ordförande för kd i Bollnäs
Kristdemokraten Bergsten krävde i Expressen ett förbud för våldsamma dataspel, exemplifierat med GTA IV. Argumentationen var något i hästväg, det räckte för Bergsten med spekulationen att några som spelade kunde påverkas för att motivera ett förbud för alla, han friserade citat och kryddade med rikliga naziparalleller.

Rolf Gunnarsson, riksdagsledamot (m) i Dalarna
Som vanligt kom under riksdagens motionsperiod en strid ström av förbudsförslag. En motion inleddes: ”Antalet förbud i detta land är många. Och jag är därför inte vän av att införa en mängd nya förbud. Men…” varpå följde ett förslag om att förbjuda import av giftiga ormar. När han fick föreslå vad han ville passade Rolf Gunnarsson även passade på att vilja förbjuda kamphundar och sms-lån. Andra frågor som engagerade var utökad registerövervakning av taxichaufförer och att kommuner ska tvingas installera sprinklers i alla äldreboenden. Gunnarsson är ett talande exempel på den politiska reptilhjärnans instinkt att förbjuda och reglera minsta småsak.

Brottsförebyggande rådet
I en artikel på DN Debatt ville generaldirektören och verksjuristen på Brottsförebyggande rådet göra om fotbollsmatcher. En idé var minutiösa ”flygplatsliknande” kontroller för att alls få komma in på arenan. Detta trots att vakterna redan beslagtar femåringars juicepaket som farliga vapen. En annan att kvotera publiken genom att påbjuda kringarrangemang som förmodas locka tjejer, barn och föräldrar. Vad nu det har med grov brottslighet att göra, är det kriminellt att vara man och gå på fotboll? Här har vi alltså ännu en myndighet som gärna ikläder sig rollen som evenemangsarrangören från helvetet. Som SvD:s Maria Abrahamsson avslöjade (på ledarplats, vad trodde ni?) var BRÅ:s alarmistiska hotbild av fotbollens ordningsproblem som liknande den organiserade brottligheten raka motsatsen mot vad utredningar visade.

Jag hade även velat nominera någon för det typiskt moralpaniska förslaget att kriminalisera svenskars sexköp i länder där detta är tillåtet. Eftersom alla var där och slogs om att vara mest för förslaget – vänsterpartiet, Thomas Bodström, Birgitta Ohlsson m fl, m fl – är det dock svårt att sätta dit en specifik person eller grupp. Jag tror dock att ni med ledning av ovanstående kan gissa vilken tidning som på nyhetsplats spelade in förslaget i debatten.