Individualism

Eskilstuna-Kurirens ledarblogg skriver här om Carl Svanbergs Timbrorapport om ungdomar och individualism. Svanberg använder förtjänstfullt Ayn Rand som en utgångspunkt för en kritisk genomlysning av Folkhälsoinstitutets försök att skylla ungdomars oro på för mycket individualism.

(Hittat via SvD)